ss คุณควรรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหรือไม่ ~ อาหารเสริมและวิตามิน

คุณควรรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหรือไม่


คุณควรรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหรือไม่

เนื่องจากวิตามินมีในอาหารจากธรรมชาติทุกชนิด อาหารบางอย่างมีวิตามินชนิดหนึ่งมากกว่าอีกชนิดหนึ่ง และในปริมาณที่มากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า หากรับประทานอาหารที่ถูกต้อง ครบทุกหมู่ในปริมาณที่สมดุล คุณก็จะได้รับวิตามินครบถ้วนตามที่ต้องการ คำกล่าวนี้อาจจะถูกก็ได้แต่มีปัญหาอยู่ว่า จะมีสักกี่คนที่สามารถรับประทานอาหารในฝันแบบนั้นได้ตลอด

อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

นายแพทย์แดเนียล ที. ควิกลีย์ ได้กล่าวไว้ว่า “ทุกคนที่เคยรับประทานน้ำตาลที่ผ่านกระบวนการอุตสาหกรรม แป้งขัดขาว หรืออาหารกระป๋อง ล้วนมีภาวะขาดสารอาหารบ้างไม่มากก็น้อย ขึ้นอยู่กับปริมาณของอาหารด้อยคุณภาพเหล่านี้ที่รับประทานเข้าไป” ยิ่งไปกว่านั้น ในวารสารของสมาคมแพทย์อเมริกา ได้รายงานผลการศึกษาวิจัยซึ่งระบุว่าผู้ใหญ่ทุกคนควรรับประทานวิตามินอย่างหลากหลาย เนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับสารอาหารที่ต้องการครบถ้วนจากอาหารที่เรารับประทานในแต่ละวัน

อาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปจะมีสารอาหารต่ำ ยกตัวอย่างเช่นขนมปังและซีเรียล อาหารเกือบทั้งหมดที่คุณหาได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตทุกวันนี้ไม่มีสารอาหารใด ๆ สูงเลยนอกจากแป้ง แต่คุณอาจจะบอกว่า “พวกมันได้ผ่านกระบวนการเติมสารอาหารแล้ว “ เพราะคุณได้เห็นว่ามีการเขียนไว้ที่ฉลาก

กระบวนการเสริมโภชนาการ หมายถึง การเติมสารอาหารที่เดิมมีอยู่ในอาหารนั้น ๆ อยู่แล้ว แต่เพราะการผ่านความร้อน การเก็บรักษา และอีกหลายกระบวนการจนสารอาหารนั้นหายไป ดังนั้น มันจึงถูก “เสริมโภชนาการ” จนมีสารอาหารเทียบเท่ากับระดับที่มีในธรรมชาติก่อนที่จะผ่านกระบวนการผลิต แต่โชคร้ายไปหน่อยที่มาตรฐานของการเสริมโภชนาการยังไม่สามารถเติมเต็มความต้องการทางโภชนาการได้ ตัวอย่างเช่น มาตรฐานของการเสริมโภชนาการสำหรับแห้งขัดขาว คือการทดแทนสารอาหารธรรมชาติ 22 ชนิดที่สูญสลายไปด้วยการเสริมวิตามินบีสามชนิด วิตามินดี แคลเซียม และธาตุเหล็ก แท้จริงแล้วสำหรับสารอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตทั้งหมดนั้น สารเพียงไม่กี่ชนิดนี้จัดได้ว่าอ่อนด้อยมาก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความอาหารเสริมที่เกี่ยวข้อง