ss ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ วิตามินบี 13 (กรดออโรติก) ~ อาหารเสริมและวิตามิน

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ วิตามินบี 13 (กรดออโรติก)

วิตามินบี 13 (กรดออโรติก)
ข้อเท็จจริง
ไม่มีจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา
ช่วยในกระบวนการเมแทบอลิซึมหรือการเผาผลาญกรดโฟลิกและวิตามินบี 12
ไม่มีขนาดยาที่แนะนำอย่างเป็นทางการ

วิตามินนี้ดีต่อร่างกายคุณอย่างไร
อาจช่วยป้องกันโรคตับบางชนิดและป้องกันการแก่ก่อนวัย
ช่วยรักษาโรคมัลติเพิลสเคลอโรซิส เรียกสั้น ๆ ว่า โรคเอ็มเอส เป็นความปิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง พบบ่อยในวัยหนุ่มสาว)

วิตามินบี 13
โรคจากการขาดวิตามิน
อาการและโรคจากการขาดวิตามินชนิดนี้ยังไม่แน่ชัด

แหล่งจากธรรมชาติที่ดีที่สุด
ผักหัว เวย์ (ผลิตผลพลอยได้จากการทำชีส ลักษณะเป็นของเหลว ส่วนที่เป็นของเหลวในนมเปรี้ยว

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
มีวางจำหน่ายในรูปของแคลเซียมออโรเทตนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
อาการเป็นพิษและสัญญาณเตือนว่ารับประทานมากไป
ในปัจจุบันมีข้อมูลเกี่ยวกับวิตามินชนิดนี้น้อยเกินกว่าที่จะให้คำแนะนำได้

ศัตรู
น้ำและแสงแดด
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความอาหารเสริมที่เกี่ยวข้อง