ss สารเพิ่มเนื้อ สารยึดเกาะ หรือสารอื่น ๆ ที่เติมลงในเม็ดยาที่รับประทานเข้าไป ~ อาหารเสริมและวิตามิน

สารเพิ่มเนื้อ สารยึดเกาะ หรือสารอื่น ๆ ที่เติมลงในเม็ดยาที่รับประทานเข้าไป

สารเพิ่มเนื้อ สารยึดเกาะ หรือสารอื่น ๆ ที่เติมลงในเม็ดยาที่รับประทานเข้าไป

มีอะไรในเม็ดวิตามินเสริมอาหารมากกว่าที่เราเห็น และบางครั้งก็มากกว่าที่ระบุไว้บนฉลาก สารเพิ่มเนื้อ สารยึดเกาะ สารหล่อลื่น และสารอื่น ๆ ที่ไม่มีกฎให้ต้องระบุไว้บนฉลาก จึงพบได้บ่อยครั้งที่ไม่มีการระบุใด ๆ แต่หากคุณสงสัยใคร่รู้ว่าคุณกลืนอะไรลงไปบ้าง รายชื่อสารต่อไปนี้น่าจะช่วยบอกคุณได้


- สารเจือจาง (Diluent) หรือสารเพิ่มเนื้อ (Filler) เป็นสารที่ไม่ทำปฏิกิริยาทางเคมีกับสารอื่น แต่ถูกเติมลงไปในเม็ดยาเพื่อเพิ่มขนาดของเม็ดให้สามารถผ่านกระบวนการอัดเม็ดได้ อย่างเช่น ไดแคลเซียมฟอสเฟตซึ่งเป็นแหล่งของแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่ดี มักใช้ในยี่ห้อที่มีคุณภาพ เป็นสารที่สกัดจากหินแร่บริสุทธิ์ มีลักษณะเป็นผงสีขาว แต่บางครั้งก็อาจนำเอาซอร์บิทอลและเซลลูโลส (เส้นใยจากพืช) มาใช้แทน

- สารยึดเกาะ (Binder) สารในกลุ่มนี้ช่วยเพิ่มการเกาะตัวของวัตถุดิบที่เป็นผง หรืออีกนัยหนึ่งคือ สารยึดเกาะเป็นสารที่ทำให้วัตถุดิบต่าง ๆ ซึ่งเป็นผงรวมกันเป็นเม็ดได้ สารที่มีการใช้บ่อยที่สุดคือ เซลลูโลสและเอทิลเซลลูโลส เซลลูโลสเป็นส่วนประกอบหลักของเส้นใยในพืช บางครั้งอาจมีการใช้เลซิทินหรือซอร์บิทอลแทน สารยึดเกาะอีกตัวที่อาจมีการนำมาใช้ แต่คุณควรดูให้ดีและหลีกเลี่ยงคือ อะเคเซีย ซึ่งเป็นยางจากพืชที่ผานมาตรฐานว่าปลอดภัยระดับหนึ่ง หรือจีอาร์เอเอส จากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา แต่อาจทำให้เกิดอาการหอบหืดกำเริบและผื่นแพ้ในผู้ที่เป็นหืด หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีแนวโน้มจะแพ้ได้ง่าย

- สารหล่อลื่น  (Lubricant) สารมีความมันที่ถูกเติมเข้าไปในเม็ดยาเพื่อไม่ให้ติดกับเครื่องจักรที่ผลิต แคลเซียมสเตียเรตและซิลิกาเป็นสารที่ใช้กันบ่อยที่สุด แคลเซียมเตียเรตดัดแปลงมาจากน้ำมันพืชธรรมชาติ ส่วนซิลิกา มีลักษณะเป็นผงสีขาวมีอยู่ตามธรรมชาติ บางครั้งอาจใช้เป็นแมกนีเซียมสเตียเรตได้เช่นกัน

- สารช่วยการแตกตัว (Disintegrator) อย่างเช่น สารกัมอราบิก อัลจินและอัลจิเนต ซึ่งถูกเติมลงไปในเม็ดยาเพื่อให้เกิดการแตกตัวหลังจากรับประทานเข้าไป

- สี (Color) ช่วยให้เม็ดยาดูสวยงามน่ารับประทานขึ้น สีจากแหล่งธรรมชาติ เช่น คลอโรฟิลล์ ถือว่าดีที่สุด

- สารแต่งรสและสารให้ความหวาน (Flavor และ Sweetener) ใช้เฉพาะในเม็ดแบบเคี้ยว สารให้ความหวานที่ใช้มักเป็นฟรักโทส (น้ำตาลจากผลไม้) มอลต์เดกซ์ทริน ซอร์บิทอล หรือมอลโทส ส่วนซูโครส (น้ำตาลทราย) ไม่ค่อยมีการนำมาใช้ โดยเฉพาะในยี่ห้อที่มีคุณภาพ

- สารเคลือบผิว (Coating material) เป็นสารที่ใช้เพื่อป้องกันเม็ดยาจากความชื้น ช่วยกลบรสชาติหรือกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ และยังทำให้เม็ดยากลืนง่ายขึ้นด้วย ซีน (Zein) เป็นสารตัวหนึ่งที่มีการนำมาใช้ เป็นสารธรรมชาติสกัดจากโปรตีนข้าวโพด มีลักษณะเป็นฟิล์มใสเคลือบภายนอก สารอีกตัวที่มีการนำมาใช้บ่อยคือ บราซิลแว็กซ์ ซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่สกัดจากต้นปาล์ม

- สารทำให้แห้ง (Drying agent) เป็นสารที่ช่วยป้องกันไม่ให้วัตถุดิบในวิตามินที่ดูดซึมน้ำได้ดูดซับความชื้นในขณะผลิต ซิลิกาเจลเป็นสารที่มีการนำมาใช้กันบ่อยที่สุด

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความอาหารเสริมที่เกี่ยวข้อง